Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 92  pokazuj  pozycji

Kategoria
20/028/PN/RB Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-02-07 2020-02-24 10:45 --
20/027/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-02-07 2020-02-24 10:45 --
20/002/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17) Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-01-30 2020-02-21 10:45 --
19/230/PN/RB. Wykonanie robót budowlanych na terenie m. st. Warszawy w zakresie: Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19) Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-01-29 2020-02-11 10:45 --
20/001/PN/RB Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Skalbmierska 11 i 11A (nr rej. 32). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-01-29 2020-02-11 10:45 --
19/229/PN/RB. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-01-29 2020-02-11 10:45 --
19/195/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-12-18 2020-01-23 10:45 --
19/203/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Bryły S. 10, Domaniewska 31 (nr rej. 28). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-12-17 2020-01-22 10:45 --
19/170/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-12-11 2020-01-22 10:45 2020-01-22
19/179/PN/D Dostawy materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 - etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22 Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-11 2020-01-24 10:45 2020-01-27
19/172/PN/D. Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Bryły S. 10, Domaniewska 31 (nr rej. 28). Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-06 2020-01-29 10:45 --
19/184/PN/D Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od Cz-9/L-3/L-2 do Chełmska 10 wraz z przyłączem do Chełmska 14 - SC II 45, W ramach zadania: Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 28,12 km). Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-03 2020-01-23 10:45 2020-02-10
19/175/PN/D Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Budowa s.c. i przyłączy s.c. w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29) Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-03 2020-01-24 10:45 --
19/162/PN/D Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy: Sieć ciepłownicza od komory K-33/P-2 do Ostrobramska 101 – etap II o numerze rejestracyjnym SC II 5 Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-11-29 2020-01-21 10:45 --
19/160/PN/D Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Skalbmierska 11 i 11A (nr rej. 32). Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-11-29 2020-02-18 10:45 --
19/188/PN/RB Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy s.c.: od Cz-9/L-3/L-2 do Chełmska 10 wraz z przyłączem do Chełmska 14 - SC II 45. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-27 2020-01-03 10:45 --
19/180/PN/RB Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Bryły S. 10, Domaniewska 31 (nr rej. 28). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-27 2020-01-14 10:45 --
19/182/PN/RB Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29).W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-21 2020-01-03 10:45 --
19/187/PN/RB Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy: S.c. od komory B-6/L-8 do istniejącej sieci preizolowanej wraz z przyłączami do Bugaj 3 - etap II o numerze rejestracyjnym SC II 22. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-21 2020-01-03 10:45 --
19/155/PN/D Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Zjednoczenia 21/23, Kasprowicza 53 (nr rej. 19). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy s.c. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1204 Kable, przewody, rury 2019-11-20 2020-02-20 10:45 --
19/166/PN/D Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od O-52/L-13/L-1/ST2 do Baleya 5 - SC II 21 Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1204 Kable, przewody, rury 2019-11-19 2020-01-20 10:45 --
19/167/PN/RB Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Skalbmierska 11 i 11A (nr rej. 32). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-14 2019-12-20 10:45 2020-01-02
19/173/PN/RB Wykonanie robót budowlanych na terenie m. st. Warszawy w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej od komory K-33/P-2 do Ostrobramska 101 – etap II o numerze rejestracyjnym SC II 5 Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-13 2019-12-19 10:45 --
19/174/PN/RB Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy s.c.: od O-52/L-13/L-1/ST2 do Baleya 5 - SC II 21; W ramach zadania 5: Przebudowa 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy (...) Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-13 2019-12-20 10:45 --
19/165/PN/RB' Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Rapperswilska 9/11 (nr rej. 30). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-11-13 2019-12-19 10:45 2020-02-18

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa