Lista przetargów PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

29/PP/FZ/2020 Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu. Veolia Energia Poznań S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-31 2020-05-25 12:30 --
28/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Veolia Energia Poznań S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-31 2020-05-25 11:30 --
27/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Veolia Energia Poznań S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-26 2020-05-15 12:00 --
26/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania Veolia Energia Poznań S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-20 2020-05-15 11:00 --
25/PP/FZ/2020 „Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I„ Budowa osiedlowej sieci cieplnej, wraz z przyłączami, przy ul. Gen. Maczka, Sokoła, Szydłowskiej, Piątkowskiej, Michałowskiej, Chełmińskiej, Sochaczewskiej w Poznaniu Veolia Energia Poznań S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-17 2020-05-26 12:00 --
24/PP/FZ/2020 Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - Etap I Budowa sieci cieplnej – sieć cieplna spinająca magistralę wschodnią i zachodnią 2xDN350 ODC. J8/42-G5/O w ul. Jarochowskiego, Ściegiennego, Słowicza, Węglowa, Górnicza, Hallera w Poznaniu Veolia Energia Poznań S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-13 2020-05-26 11:00 --
22/PP/TZ/2020 Efektywna Dystrybucja Ciepła - Etap I Zadanie 1 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych, preizolowanych wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Winiary 10-51 w Poznaniu Zadanie 2 – Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, ul. Wołyńska - Wojska Polskiego w Poznaniu Veolia Energia Poznań S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-02-27 2020-05-12 11:00 --
015/PP/TZ/2019 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczych wtechnologii preizolowanej z instalacjami alarmowymi impulsowymi zgodnie z dokumentacją projektową Veolia Energia Poznań S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-04-26 2019-06-05 11:00 --
AST/VPOL/VTERM/12/2018 Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektu korzystającego z indywidualnego źródła ciepła opalanego paliwem węglowym” – budynek przy ul. Dworcowej 50 Veolia Energia Warszawa S.A. Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2018-11-22 2019-01-02 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa