Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 158  pokazuj  pozycji

015/PP/TZ/2019 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczych wtechnologii preizolowanej z instalacjami alarmowymi impulsowymi zgodnie z dokumentacją projektową Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe – Etap 1 - Budowa sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Wieruszowska w Poznaniu 2019-06-05 11:00 --
20/044/PN/RB Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie przebudowy magistrali "A" na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 - etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza (SC III 8) - odcinek od komory A-19 do połączenia z s.c. przed komorą A-21. Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie przebudowy magistrali "A" na odcinku od komory ciepłowniczej A-12A do komory A-24 - etap I i II w rejonie ul. Rembielińska/Kondratowicza (SC III 8) - odcinek od komory A-19 do połączenia z s.c. przed komorą A-21. 2020-03-31 10:45 --
21/PP/TZ/2020 Efektywna Dystrybucja Ciepła - Etap I Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych na os. Księdza Popiełuszki w Poznaniu – zadanie 3 i 4 - ETAP I i II Postępowanie PZP Efektywna Dystrybucja Ciepła - Etap I Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych na os. Księdza Popiełuszki w Poznaniu – zadanie 3 i 4 - ETAP I i II 2020-05-11 11:00 --
24/PP/FZ/2020 Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - Etap I Budowa sieci cieplnej – sieć cieplna spinająca magistralę wschodnią i zachodnią 2xDN350 ODC. J8/42-G5/O w ul. Jarochowskiego, Ściegiennego, Słowicza, Węglowa, Górnicza, Hallera w Poznaniu Postępowanie PZP Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - Etap I Budowa sieci cieplnej – sieć cieplna spinająca magistralę wschodnią i zachodnią 2xDN350 ODC. J8/42-G5/O w ul. Jarochowskiego, Ściegiennego, Słowicza, Węglowa, Górnicza, Hallera w Poznaniu 2020-05-26 11:00 --
25/PP/FZ/2020 „Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I„ Budowa osiedlowej sieci cieplnej, wraz z przyłączami, przy ul. Gen. Maczka, Sokoła, Szydłowskiej, Piątkowskiej, Michałowskiej, Chełmińskiej, Sochaczewskiej w Poznaniu Postępowanie PZP „Efektywna dystrybucja ciepła – Etap I„ Budowa osiedlowej sieci cieplnej, wraz z przyłączami, przy ul. Gen. Maczka, Sokoła, Szydłowskiej, Piątkowskiej, Michałowskiej, Chełmińskiej, Sochaczewskiej w Poznaniu 2020-05-26 12:00 --
26/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania Postępowanie PZP Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania Zadanie 1 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Ugory-Wilczak-Szelągowska w Poznaniu 2020-05-15 11:00 --
26/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania Postępowanie PZP Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania. Zadanie 2 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Pałucka-Łady w Poznaniu 2020-05-15 11:00 --
26/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania Postępowanie PZP Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania. Zadanie 3 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami przy ul. Wojska Polskiego 38-50 w Poznaniu 2020-05-15 11:00 --
27/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Postępowanie PZP Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Zadanie 1 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Zwycięstwa 25-28, 101,102, 108,118 w Poznaniu 2020-05-15 12:00 --
27/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Postępowanie PZP Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Zadanie 3 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami od Armii Krajowej 34-89 w Poznaniu. 2020-05-15 12:00 --
27/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Postępowanie PZP Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej. Zadanie 2 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Lecha 90-121 w Poznaniu 2020-05-15 12:00 --
28/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Postępowanie PZP Zadanie 1 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie 83, 75, 78, 78A i 75A w Poznaniu 2020-05-25 11:30 --
28/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Postępowanie PZP Zadanie 2 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Piastowskie22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 34 i 36 w Poznaniu. 2020-05-25 11:30 --
28/PP/FZ/2020 Efektywna dystrybucja ciepła – ETAP I – w podziale na 3 Zadania - Budowa osiedlowej sieci cieplnej Postępowanie PZP Zadanie 3 - Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Rzeczypospolitej 8-14 w Poznaniu, os. Powstań Narodowych 39-61 w Poznaniu, os. Pod Lipami 15 w Poznaniu. 2020-05-25 11:30 --
29/PP/FZ/2020 Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu. Postępowanie PZP Budowa przepompowni na magistralnej sieci cieplnej wraz z trafostacją – nadbudowa i rozbudowa komory P7/2w rejonie ul. Obornickiej w Poznaniu. 2020-05-25 12:30 --
18/235/PN/RB Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory R-6 (odrzut w prawo) do budynków Raszyńska 3,3A, Nowogrodzka 84/86 - SC I 56 – budowa osiedlowej s.c. od zaworów odcinających Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory R-6 (odrzut w prawo) do budynków Raszyńska 3,3A, Nowogrodzka 84/86 - SC I 56 – budowa osiedlowej s.c. od zaworów odcinających 2019-01-03 10:45 2019-01-16 15:09
18/242/PN/RB Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy s.c. w ramach likwidacji węzła grupowego Elektoralna 14B (nr rej. 23). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy s.c. w ramach likwidacji węzła grupowego Elektoralna 14B (nr rej. 23). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. 2019-01-04 10:45 2019-01-22 12:39
18/243/PN/RB Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Elektoralna 14B (nr rej. 23). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Elektoralna 14B (nr rej. 23). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. 2019-01-11 10:45 2019-01-22 14:03
18/265/PN/RB Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Oczapowskiego 10, 12 (nr rej. 18). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ci Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Oczapowskiego 10, 12 (nr rej. 18). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. 2019-01-21 10:45 2019-01-23 11:45
18/249/PN/RB Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Postępowanie PZP Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. 2019-01-11 10:45 2019-01-25 12:30
18/250/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5). W ramach zadania : Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Postępowanie PZP Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5). W ramach zadania : Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. 2019-01-21 10:45 2019-02-20 07:35
18/248/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Prymasa 1000-lecia 98 (Rawska 8) (nr rej. 11). W ramach zadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych Postępowanie PZP Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Prymasa 1000-lecia 98 (Rawska 8) (nr rej. 11). W ramach zadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych 2019-01-14 10:45 2019-02-20 13:28
18/247/PN/RB Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Prymasa 1000-lecia 98 (Rawska 8) (nr rej. 11). W ramach zadania: Budowa 2,43 km i modernizacja 2,81 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych. Postępowanie PZP Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Prymasa 1000-lecia 98 (Rawska 8) (nr rej. 11). W ramach zadania: Budowa 2,43 km i modernizacja 2,81 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych. 2019-01-10 10:45 2019-02-20 13:28
18/273/PN/RB Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. Postępowanie PZP Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. 2019-02-06 10:45 2019-02-20 14:48
18/254/PN/RB. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17). Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17). 2019-01-22 10:45 2019-02-20 22:44

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa